зүрх дуулна ... ганцаардал эхний бадаг, гуниг удаах бадаг, уйтгар дахилт нь ... ганцаардаагүй, гуниглаагүй, уйтгарлаагүй зүрхнээс гарах дуун ... магадгүй урд хожид хэзээ ч байгаагүй жаргалтай зүрх ... гэсэн ч дуу нь энэ ... ганц өдөр ч болтугай мансуураагүй, өөрөөрөө байсан зүрхний дуу ... магадгүй өөрөөрөө байна гэдэг нь худлаа ч байж болох, магадгүй тэр мансуурсан зүрх жинхэнэ өөрөө ч байж магад ... юутай ч байгаа л зүрх нь энэ ... зүгээр л, жаргалын дуу мэддэггүй болоод, жаргалтай зүрх юу дуулдагийг сураагүй болоод л тэр ... жаргасан ч, гунисан ч аль ч тохиолдолд мэддэг ганцыгаа л дуулах ... товчдоо мэдрэмжгүй, эсвэл хөндий, эсвэл хоосон, эсвэл эсвэл эсвэл ... зүгээр л гунигийн дуу аялсан зүрх ... баярласан зүрх заавал хөгжилтэй дуу аялах ёстой гэж хэн хэлээв? эсвэл гунисан нэгэн заавал харанхуйн тухай дуулна гэж бас хэн нь айлдаав? цаг үргэлж, аль ч тохиолдолд, зөвхөн ганц л байдалтай, ганц л мэдрэмжтэй ...

1 comments:

Uyanga said...

цаг үргэлж, аль ч тохиолдолд, зөвхөн ганц л байдалтай, ганц л мэдрэмжтэй ...