Хэн ч хүлээгээгүй гэртээ ирээд

Хэн ч ирэхгүйг нь мэдэх хэр нь

Хөлийн чимээ чагнана.

0 comments: