Амьдралыг би зовлон гэж үздэггүй

Учир нь би, жаргалыг амсаагүй.

Амьдралыг би үзэн яддаггүй

Учир нь би, хайрыг мэдрээгүй.

Амьдралыг би там гэж боддоггүй

Учир нь би, диваажинд байгаагүй.

Харин түүнийг, саарлаар дүрсэлдэг.

Хүрээлэн буй минь, хөшингө саарал.

0 comments: