Гадаа нар шарж байхад

Бие минь ууршиж байдаг.

Гадаа бороо орж байхад

Нүд минь нойтон байдаг.

Гадаа навчис хаялж байхад

Сэтгэл эмтрэн үйрч байдаг.

Гадаа цас хаялж байхад

Тархинд минь шуурга дэгдэж байдаг.

0 comments: