Чамд зориулан

Бичсэн шүлгүүд минь

Хайрын үггүй.

Чиний төлөө

Цохилдог зүрх минь

Жаргалын дуугүй.

Чиний дэргэд

Унагасан нулимс минь

Үнэ цэнэгүй.

Чамд хэлэх

Гурван үг минь

Сэтгэл хөдлөлгүй.

0 comments: