Тамхины сүүлчийн соролт

Цээж хүндрүүлэх шиг

Тархин доторхи бодлууд

Сэтгэл өвтгөнө.

0 comments: