Салхи татуулан дэвэх учиртай далавч

Сүүдэр даган гудайн чирэгдэнэ

Санаа алдан шувуудыг ширтээд

Санаашрангуйгаар эзнээ хулгайгаар ажна

0 comments: