Хүссэндээ бус ганцаардсандаа

Хүзүүгээр нь тэврэн үнссэн уруул.

0 comments: