Маргааш би үхвэл яахав?

Магад, "тэнд" намайг шүүвэл яахав?

Өөрийг нь үгүйсгэж байсны төлөө

Өширхөж намайг зовоох юм болов уу?

Эсвэл "бурхан" юм болохоороо

Энэрч намайг өршөөх юм болов уу?

Уурлуулж байсан хүмүүсийн төлөө,

Уйлуулж байсан хүмүүсийн төлөө

Улаан галд намайг шатаах юм болов уу?

Уучлал би хүсэх ёстой юм болов уу?

Хийсэн "нүгэл" бүхэндээ

Хүлцэнгүйгээр уучлал гуйя гэвч,

Ганц л зүйлд эргэлзээ төрөх нь

Гайхал бурхан гээч нь бий юу?

0 comments: