Хуанлийд үлдсэн

Хэдхэн хуудас

Хэрхэн намайг догдлуулж буйг

Хэн ч үл анзаарна.

0 comments: