Эндэхийн уйлаан орилоон дунд

Эргэж гүйцсэн толгойгоо тэврэн суухад

Навчсын жаргалтай хөхрөлдөөн

Нөгөө ертөнцөөс сонсогдон тарчлаана ..,

0 comments: