Yзэг, гар хоёр

Yржилд орон

Шүлэг төрүүлэв.

Эх баригч цаас

Энэ амьдралд дургүй учир

Шатаж үхэн

Амиа егүүтгэхдээ

Шүлгийг ч бас

Авч одов.

Шаналсан үзэг

Хамаг бэхээ гоожуулан

Хатаж үхэв.

Гунисан гар

Хуруудаа тасдан

Ертөнцөөс халив.

0 comments: