Уйлдаг уу гэжүү?

Yгүй.

Унан тусан хөхөрдөг юм.

Шаналдаг уу гэжүү?

Yгүй.

Шавайгаа ханатал баясдаг юм.

Уйтгарладаг уу гэжүү?

Yгүй.

Ухаанаа алдтал цэнгэдэг юм.

Ганцаарддаг уу гэжүү?

Yгүй.

Гишгэх газаргүй бужигналддаг юм.

Тэгээд яадаг юм гэжүү?

Тийм ..,

0 comments: