Хувиршгүй хүйтэн ирээдүй

Хүлээж цөхөөд одоход

Хаачихаа мэдэхгүй би

Хөзрөөр мэргэ хийнэ.

0 comments: