Хийсээд дорхноо сарничих

Хямдхан бодлуудын цуваа

Хүсэл минь болдог.

Тарчлаан биеэ шаналгах

Тайвуу өвдөлтүүдийн ээлжлэл

Таашаал минь болдог.

Дурсамж үгүй мартагдах

Дуниартсан үдшүүдийн дараалал

Дурлал минь болдог.

Аргацааж ядан өнгөрөөх

Арчаагүй өдрүүдийн нийлбэр

Амьдрал минь болдог.

0 comments: