Чамд бичсэн
Хаяггүй захидлаа шатаалаа.
Yнс нь хийсэн хийссээр
Хэзээ нэгтээ өвөр дээр чинь
Зөөлөн буух тэр цагт
Бичигдсэн үгсийг нь
Чи тайлан уншиж чадна.

0 comments: