Жаргаж үзэв үү энд?

Жаргал гэдэг юу сан билээ?

Зовж үзэв үү энд?

Зовлон гэдэг юу сан билээ?

Мөхсөн мэдрэмжүүдийн ачаар

Мэдэрч үзсэнгүй юуг ч.

Алийг нь ч мэдэрч чадаагүйдээ

Амаа барин харууссангүй.

Зовоож бас жаргаагаагүй

Зол заяандаа талархав.

0 comments: