Аяга дүүрэн хорыг

Амтархан залгилахдаа

Халихыг хүссэнсэн.

Амьдрал харин надад

Атаархан хорссондоо

Хоронд дасгачихаж.

0 comments: