Нулимсаар нэрсэн дарсанд согтуурхсан сэтгэл

Надад өөрийн "сэтгэлээ" удтал уудлахад

Хэзээ ч түүнийг ойлгож байгаагүйгээ мэдэрсэндээ

Хуурай аньсага зовсхийн хулмалзав.

0 comments: