Асар том

Асуултын тэмдэг,

Амьдрал.

Хажууд дагах

Хямдхан үхэл,

Хариулт.