Тас хар хэрээ

Түнэр харанхуй шөнөөр

Хөшигний завсраар

Хүзүүгээ сунгаад:

-Бодол чинь харлачихаж,

Бүр надаас илүү! гэж

Гаслант хоолойгоор

Гуаглаад буцахдаа

Ширхэг өдөө

Шилэн завсар үлдээснийг

Үүрээр би олоод

Үзэгнийхээ оронд хэрэглэн,

"Хэрээ цагаан" гэж

Хэвгүйхэн таталлаа.