Хэнийг санагдуулж буй нь ойлгомжгүй

Хэлж мэдэхгүй чимээ

Хаа нэгтэйгээс дуудахад

Хаашаа буй нь тодорхойгүй

Харгуйг даган би

Хар эрчээрээ гүйлээ.

Өө, энэ л байж

Өмнө нь учирч байгаагүй

Өрөвдөм үхлийнхээ царайг харлаа.

0 comments: