тэртэй тэргүй л хэзээ нэгтээ үхэх нь ойлгомжтой амьдралд, юу тохиолдоно гэж удаан амьдрах вэ?