Үнэгүй болоод
Шаналгаат нулимс
Урсахуй,
Ухаантай болоод
Хүйтэн хүмүүс
Үл ойшооно.
Шархалсан болоод
Ганцаардсан сэтгэл
Урагдахуй,
Сайн болоод
Хорон хүмүүс
Баясана.
Хүйтэн болоод
Сэглүүлсэн зүрх
Зогсохуй,
Энэрэнгүй болоод
Хуурамч хүмүүс
Инээмсэглэнэ.

0 comments: