Хамаг бие салганан чичирч

Харанхуйг хүсэмжлэн нүдээ анина.

Хорвоо ертөнцийн тухай

Хогийн бодлуудыг таягдан хаяж,

Хоосон талд өөрийгөө байна гэж

Хийсвэрлэлдээ итгээд нүдээ нээхэд

Хөсрий хорвоо ...

0 comments: