Биеэр минь
Хөнгөхөн гүйх хуруунуудаараа
Хагацлын аяз тоглоход чинь
Би дуртай.