Залуу гэртээ ирэв. Тэр "хэтэрхий" гэж болохоор алдартай нэгэн. Орж ирээд утасны дуудлагуудаа шалгахад түүнд 108 дуудлага ирсэн байв. Залуу алийг нь ч сонсолгүй бүгдийг устгав. Гэтэл, утсанд нь ирсэн 107 дахь дуудлага, түүний 11 жил хүлээсэн хүнээс ирсэн байлаа.

1 comments:

Дүүрнээ said...

гол харлав :(