Арайхийн мэндэлсэн
Бяцхаан хайр минь
Хорвоог таньж
Амжаагүй байхад нь
Хорон санаатан
Тасар татчихав.
Хардалт.