Амьсгалахад
Нэг навч хөдөлнө.
Санаа алдахад
Хоёр навч хөдөлнө
Уйлахад
Гурван навч хөдөлнө.
Үхэхэд
Мод нүцгэрнэ.