Арван жил хүлээлээ,
Ахиад
Хэдэн арван жил
Хүлээх бол?
Арван жил шаналлаа,
Ахиад
Хэдэн арван жил
Шаналах бол?
Арван жил уйллаа,
Ахиад
Хэдэн арван жил
Уйлах бол?
Ингэхэд,
Ахиад
Хэдэн арван жил
Үлдээ бол надад?
\10 жилийн өмнөх энэ л өдрөөс миний өнөөдрийн "дурсамж" эхэлсэн\

0 comments: