Чи миний
Задалж амжилгүй
Яаран орхисон
Хамгийн үнэтэй
Бэлэг.

0 comments: