Чамайг ахин харахаас нааш
Тайтгарахгүй сэтгэлээ
Хөргөөр чинь хуурсаар
Өнөөдрийг хүрчихэж.
Чамайг ахин үнсэхээс нааш
Тэвчихгүй догдлолоо
Хэн нэгнээр орлуулсаар
Өнөөдрийг хүрчихэж.
Чамайг ахин тэврэхээс нааш
Тавигдахгүй тэвчээрээ
Хоосныг тэвэрсээр
Өнөөдөр дуусгав.

0 comments: