Өнөөдрийн өөрийгөө
Өчигдөр харсан бол
Өөрчлөх байсан болов уу,
Өөрийн гэх амьдралаа?
Өнөөдрийн шаналанг чинь
Өчигдөр харсан бол
Өөрчлөх л байсан даа,
Өөрийн чинь амьдралыг.

0 comments: