Өөр нэгний төлөө
Үхэх гэсэн солиорлыг минь
Өнөөдрийг хүртэл
Тэвчиж ирснийг нь гайхна.

0 comments: