Нэрээр минь
Хэн ч дуудахгүй удсаар
Нэрээ би мартав.

Насыг минь
Хэн ч асуухгүй байсаар
Насаа би мартав.

Хүслийг минь
Хэн ч сонсохгүй явсаар
Хүслээ би мартав.

Хайрыг минь
Хэн ч ойшоохгүй ирсээр
Хайраа би мартав.

Амьдралыг минь
Хэн бүхэн буруутгасаар
Амьдрахаа би зогсоов.

0 comments: