Хүн бүр л хүн бүрийнхээ
Нэг өдрийн зугаа байдаг амьдралд
Хүн бүр л хэн нэгнээрээ
Насан туршдаа зугаацахыг хүснэ.
Хүсэл нь хэзээ ч биелэхгүйг
Хэзээ хойно ойлгоод,
Нэг хэсэг нь
Өөр зугааг хайж,
Нөгөө хэсэг нь
Өөрийгөө үгүй хийнэ.
Өөр зугааг хайгсадыг ч,
Өөрийгөө үгүй хийгсэдийг ч
Хэн ч,
Хэн нэгэн ч
Үл анзааран амьдарна.

0 comments: