Мартах гэдэг үгийг би амьдралынхаа альхан хэсэгт "мартчихав" даа ..,