Ингээд л цаг дууслаа
Хайрлаж, уйлж, баярлаж, гомдож, инээж амжилгүй.
Ингээд л өдөр дууслаа
Хайрлаж, уйлж, баярлаж, гомдож амжилгүй.
Ингээд л сар дууслаа
Хайрлаж, уйлж, баярлаж амжилгүй.
Ингээд л жил дууслаа
Хайрлаж, уйлж амжилгүй.
Ингээд л амьдрал дууслаа
Хайрлаж амжилгүй.