Зүрх сэтгэлгүй амьдрал дунд
Зүрх сэтгэлтэй амьдраад
Зовох нь хэн нь вэ?

Уур хилэн дүүрэн амьдралд
Уур хилэнгүй амьдраад
Уруудах нь хэн нь вэ?

Хайрлаж мэддэггүй амьдралд
Хайр дүүрэн амьдраад
Хохирох нь хэн нь вэ?

Ингээд л, бид үхэж,
Ингээд л, амьдрал үлдэнэ.

0 comments: