Золгүй заяагаар
Зүүний үзүүрт тогтсон,
Зовсон ч үхэх мэдэлгүй
Зүрхээ тасдан амьдрагсад.