Хэзээ нэгтээ
Хаалгыг минь тогшвол
Би нээхгүй.
Учир нь,
Хэзээ нэгтээх өдөрт
Би байхгүй.
Ер нь,
Өдөр бүхэнд би байхгүй.
Угтаа,
Би хэзээ ч байгаагүй.