Мөрөөдөл гэж үгүй
Мөхсөн давчуу амьдралд
Хүсэл минь амархан,
Хүмүүсээс хол байх.

Зорилго хэзээ ч байгаагүй
Зовиурт хэсэгхэн амьдралд
Таашаал минь амархан,
Тамхи нэрэн суух.

Жаргах бодол төрдөггүй
Жижигхэн явцуу амьдралд
Инээх минь амархан,
Ирээдүйг үгүй хийх.