Түүний нүд ярьдаг. Харин миний харц хоосорчихсон учраас тэнд ямар ч үг байдаггүй. Тиймээс хариулахыг хүссэн ч хариулж чаддаггүй. Үүнийг минь мэдэхгүй учраас, тэр надад гомдоод явчихсан.