Энэ их өвдөлт
Хаанаас гараад ирэв ээ?
Мартсан гэж өөртөө итгүүлсэн
Мартагдаагүй өнгөрснөөс үү?
Туулаагүй гэж өөрийгөө хуурсан
Туулсан өчигдөрөөс үү?
Ирэхгүй гэж өөртөө бардамнасан
Ирсэн өнөөдрөөс үү?
Санахгүй гэж өөрийгөө тайтгаруулсан ч
Санасан өдөр бүрээс үү?


1 comments:

dao said...

yu gehee medehguim