Эргэлдэн байх,
Дахин дахин эргэж ирэх
Цаг хугацааны
Аль нэгтээх өнгөрсөнд
Төрөөд үхсэн "Би"
Өнөөдрийн өөрийгөө
Хөнөөхөөр ирэв.
Үзэн ядсандаа бус
Өширхөн зэвүүцсэндээ ч бус
Цаг хугацааны
Альхан ч хэсэгт төрсөн
Амьдарч чадахгүй,
Үхэж ч чадахгүй байх
Өөрийгөө чөлөөлөхөөр
Ирсэн нь тэр.
Би ч бас
Ирэх цаг хугацааны
Аль нэгэнд
Бий болох
Ирээдүйн өөрийгөө хөнөөж
Ирээдүйн өөртөө туслахаар
Эргэн ирнэ.

0 comments: