Чиний гитар над руу хараад санаа алддаг
Тэгмэгц нь би өөр хүнд атгуулчихдаг.
Хэн нэгний гарын дор
Гунигтайгаар тэр уянгалж эхэлдэг.
Тэвчимгүй дуу сэтгэл өвтгөхөд
Өөрийг чинь би зүхэж эхэлдэг.

0 comments: