Ахиад хэдэн намрыг
Зүрхээ зүсүүлэн угтаад,
Ахиад хэдэн намрыг
Зүрхээ тасдуулан үдэх бол?
Ахиад гэж үлдээгүй байгаасай гэх
Зүрхний уйлахыг сонсолгүй
Ахиад ирэхээ хүлээх
Зүрх эсгэх намрууд ээлжиндээ зогссоор.

1 comments:

shuvuu said...

Зүрх эсгэх намрууд...