Шингэж байгаа нар ойх цонхон дээр,
Шороонд дарагдан намирах хөшгөн дээр,
Цэвэрлээгүй удсан шалан дээрх тоосон дээр,
Цэцэг тавьсан тавцан дээрх хээн дээр,
Хуудас нь дутуу номын хавтсан дээр,
Хагасыг нь татсан тамхины хайрцаган дээр
Хаа сайгүй тодрох чиний дүр,
Харах тоолондоо санаа алдах, миний дүр.