Чиний тухай бодоогүй өдөр байгаагүй гэж худал хэлэхгүй
Чиний тухай бодож амжаагүй өдрүүд байсан.
Тэгэвч, тэр өдрүүд дуусна
Тэнд л, чиний тухай бодоогүй үдшүүд гэж байгаагүй.