Хэрвээ "хувь тавилан" гэдэг зүйл байдаг бол, тэр нь, зовиуртайгаар цаг хугацааг туулж өнгөрөөх. Мэдээж "төгсгөл" хүртэл "төгсгөлгүй" үргэлжилнэ.

0 comments: